Kampovi i prostori za kampiranje

Kampovi i prostori za kampiranje

[55.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti