Ostali smještaj

Ostali smještaj

[55.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.232, 55.233, 55.234] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti