Djelatnosti restorana

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

[56.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti