Djelatnosti keteringa

Djelatnosti  keteringa

[56.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti