Ostale djelatnosti pripreme hrane

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

[56.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.510, 55.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti