Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

[56.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[55.401, 55.402, 55.403] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti