Izdavanje knjiga

Izdavanje knjiga

[58.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.110, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti