Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

[58.14, 72.400] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.130, ] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti