Ostala izdavačka djelatnost

Ostala izdavačka djelatnost

[58.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[22.150, 22.220, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti