Izdavanje računarskih igara

Izdavanje računarskih igara

[58.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.210, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti