Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

[59.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti