Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

[59.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti