Djelatnosti prikazivanja filmova

Djelatnosti prikazivanja filmova

[59.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[92.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti