Emitiranje televizijskog programa

Emitiranje televizijskog programa

[60.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200, 72.400, 92.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti