Djelatnosti žičane telekomunikacije

Djelatnosti žičane telekomunikacije

[61.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti