Djelatnosti bežične telekomunikacije

Djelatnosti bežične telekomunikacije

[61.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[64.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti