Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima

Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima

[62.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

  Zzi

  (0)

  Djelatnost kojom se bavi nasa firma je: Informacioni sistemi

  Zrak

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije

  Zotebros

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Oprema za racunare

  Zotebros

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Oprema za racunare

  Zotebros

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Oprema za racunare

  Zorins Net

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Satelitska oprema i operateri

  Zonik Kompjuteri

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije

  Zonels

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Oprema za racunare, Konsalting, Sigurnosni sistemi kontrole pristupa, Web dizajn, Servis racunara

  Zonels

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Oprema za racunare, Konsalting, Sigurnosni sistemi kontrole pristupa, Web dizajn, Servis racunara

  Zonel Software

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Web dizajn

  Zona

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Multimedija, Software, Web dizajn

  Zolit Trade

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije

  ZMT d.o.o.

  (0)
  • Splitska 1, Hercegovačko-Neretvanski kanton (Mostar), 88000, Bosna i Hercegovina

  Zenit

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije

  Zelltech

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije

  Winx

  (0)

  Djelatnost kojom se bavi nasa firma je: Racunari – servis

  West Tim

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije

  Web centar d.o.o.

  (0)

  Djelatnost kojom se bavi ova firma je: Rucna i prijenosna racunala

  Web centar d.o.o.

  (0)

  Djelatnost kojom se bavi ova firma je: Osobna racunala

  Web Centar

  (0)

  Djelatnost ove firme je: Racunari i informacijske tehnologije, Web dizajn