Savjetovanje u vezi s računarima

Savjetovanje u vezi s računarima

[62.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.100, 72.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti