Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima

Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima

[63.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[72.300, 72.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti