Ostale informacijske uslužne djelatnosti

Ostale informacijske uslužne djelatnosti

[63.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti