Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.

Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.

[63.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [J]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti