Novčarsko posredovanje

Novčarsko posredovanje

[64.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti