Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova

Ostale  finansijske uslužne  djelatnosti,  osim  osiguranja  i penzijskih fondova

[64.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti