Finansijski zakup (leasing)

Finansijski zakup (leasing)

[64.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti