Ostalo kreditno posredovanje

Ostalo kreditno posredovanje

[64.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[65.221, 65.222] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti