Poslovanje finansijskih tržišta

Poslovanje finansijskih tržišta

[66.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [K]

[67.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti