Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

[68.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[70.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti