Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

Iznajmljivanje  i  upravljanje  vlastitim  nekretninama  ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

[68.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[70.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti