Agencije za poslovanje nekretninama

Agencije za poslovanje nekretninama

[68.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [L]

[70.310] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti