Upravljačke djelatnosti

Upravljačke djelatnosti

[70.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.150] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti