Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

[70.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[05.011, 05.012, 74.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti