Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza

Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza

[71.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti