Arhitektonske djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti

[71.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti