Naučno istraživanje i razvoj

Naučno istraživanje i razvoj

[72.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti