Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama

[72.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[73.101, 73.102] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti