Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama

Istraživanje  i  eksperimentalni  razvoj  u  društvenim  i humanističkim naukama

[72.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[73.201, 73.202] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti