Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

[73.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti