Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

[74.10] Ơifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.870] Ć ifra(e) stare klasifikacije djelatnosti