Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača

Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača

[74.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[74.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti