Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.

Ostale stručne, naučnee i tehničke djelatnosti, d. n.

[74.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[63.400, 74.140, 74.200, 74.600, 74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti