Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Područje [N]

Obuhvata oblasti od [77-82]