Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

[77.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti