Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[77.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

    Hologram

    (0)

    Iznajmljivanje/najam printera i multifunkcijskih uređaja, gdje je cijena ispisa u boji jednaka crno-bijelom ispisu!