Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

[77.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti