Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[77.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti