Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo

[77.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti