Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih mašina i opreme (uključujući računare)

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih mašina i opreme (uključujući računare)

[77.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti