Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

[77.34] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti