Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d. n.

Iznajmljivanje  i davanje  u zakup  (leasing) ostalih  mašina, opreme i materijalnih dobara, d. n.

[77.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[71.210, 71.320, 71.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti