Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva

Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

[77.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

    OD DADA Ilidža

    (0)
    • EMIRA BOGUNICA CARLIJA47 (Ilidža), Bosna i Hercegovina